prestatiedruk student leerling

Prestatiedruk?

Het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ van het Trimbos instituut uitgevoerd tussen 2018 en 2020 geeft inzicht in het mentaal welbevinden onder Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar. Het onderzoek laat zien dat het mentale welbevinden van jongeren relatief stabiel lijkt... helaas is er sindsdien wel iets veranderd. 

De druk die ervaren wordt door school, studie en werk blijkt de afgelopen tien jaar behoorlijk gestegen en blijft hoog in vergelijking met de jaren daarvoor.

Op  23-11-2022 meldt het NOS dat zich steeds meer kinderen ziek melden vanwege stress. Bijna de helft van 16 jarigen ervaart druk door schoolwerk. Bijna 1 op de 3 ervaart druk om aan eigen of andermans verwachtingen te voldoen. 

Basisschoolleerlingen ondervinden de meeste stress van de mening van anderen.

Jonge mensen zijn opgegroeid met het gevoel dat ze moeten presteren waardoor ze hoge eisen stellen aan zichzelf. Het mentaal welbevinden wordt maar door 30% door je hoge mate van floreren bepaald, de andere 70% zijn afhankelijk van jouw veerkracht.

Wat helpt?

Als je een goed beeld van jezelf hebt, weet wat je kwaliteiten en valkuilen zijn en weet hoe je met tegenslag kunt omgaan, is de kans groot dat je persoonlijke ontwikkeling positief verloopt. Daarnaast is het fijn als je een goed sociaal en betrokken netwerk hebt en je de steun van je ouders of leerkrachten en werkgevers of collega’s durft te aanvaarden. Zoek in plaats van “nog meer” in het leven naar het doel en de zingeving in alles wat je doet.